تاريخ : چهارشنبه 5 شهریور1393 | 14:11 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)
 

 

83112592010772319699.pngتاريخ : یکشنبه 23 آذر1393 | 15:25 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

 آپلود عکس

 

بعد رفتنت نمیدانم


سیگارها کوچک شده اند


یا کام های من سنگین تر…!تاريخ : جمعه 14 آذر1393 | 12:47 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)
 

آپلود عکستاريخ : سه شنبه 20 آبان1393 | 13:44 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

آپلود عکس


دارمت دوست به قدری که خدا میداند


راز این گفته فقط باد صبا می داند


مهرت ای عشق زمانی ز دلم پاک شود


که همه پیکر من زیر زمین خاک شودتاريخ : یکشنبه 4 آبان1393 | 14:21 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

69460958822994601789.jpg

 

به دل گفتم سکوت کن تا بمیرم

 

نمی خواهم تارو پودم را ببینم

 

به عشق گفتم به دست غم اسیرم

 

بیا با من ودا کن تا بمیرمتاريخ : پنجشنبه 24 مهر1393 | 15:53 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

53473607562207255371.jpg

 

خـوشبـختـی یـعنـی . . .

 


یــه نـفـر بـاشه کـه بـخاطـر تـــــو

 

ضـربان قلبـش بـالا پـاییـن بـشه و تــو رو

 

بـا تـمـوم وجــودش بـخـوادتاريخ : چهارشنبه 16 مهر1393 | 14:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

91622052533897601304.jpg

 

حــــــاضـــرم روی این جـــمـــله قـــســـم بـــخـــورم

 

« وقــتــی یــکــی بــاهــات ســردمــیــشــه »

 

« داره از یـــه جــای دیــگــه گــرم مــیــشــه »تاريخ : سه شنبه 8 مهر1393 | 10:0 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

36706277071209569197.jpg

 

دل مـــــــــــــن . . .

 

یــــه خــــواهـــــــــــــــش . . .

 

دیـگـــــــــه نــخــــــواهـــــــــــش . . .تاريخ : پنجشنبه 3 مهر1393 | 10:0 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

64498384396706491359.jpg

 

یـــه تـــیـــپی مــــیـــخوام بـــزنم خـــفـــن

 

☚ از پــــارچــــه ای بــــنـــــام کــــــفـــــن ☛تاريخ : پنجشنبه 27 شهریور1393 | 23:2 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

54821823503464814707.jpg

 

هــی رفــیـــق

 

يـادت بـاشــهوقـتـي دلـبـر داريبـايـد از بـقـيـه دل بـرداريتاريخ : جمعه 7 شهریور1393 | 16:32 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

26387487782103156686.jpg

 

ساقـیا امشـب صـدایت بـا صدایـم سـاز نیـست

یـاکـه مـن مسـتم یـا کـه سـازت سـاز نیـست

سـاقیـا امـشب مخـالـف مـیـنوازد تـار تـو

یـا که من مـست و خـرابـم یا کـه تـارت تـار نیسـتتاريخ : شنبه 25 مرداد1393 | 15:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

70394204810629089113.jpg

 

دلـمـان کـه بـاهـم بـاشـد یـعـنـی...


گـور پــدر ف--ا--ص--ل--ه هــاتاريخ : دوشنبه 20 مرداد1393 | 14:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)
13417191642708625582.jpg
 

" عـــــــــــــــــــــــــــــــــــشق "


 فقط همون اولے


" بقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه "


همه رهگذرن و رفتنے !


تاريخ : شنبه 11 مرداد1393 | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

01063473208711138961.jpg

 

گـاهـی وقـت هـا


حالـم
ازخـودم کـه ایـن هـمه دوستـت دارم


بـهـم مـیـخـورد


عشـق یکــ طـرفه هـم حـدواندازه ای داردتاريخ : دوشنبه 6 مرداد1393 | 0:15 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

52514702622192721100.jpg

 

زیـر پـایـشـان کـه لـه شـدی

 

روی سـرشـان جـا داریالـبتـه بـه عـزت شـرف

 

"لا اله الا الله"تاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393 | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

 

02431347531932167748.png

 

ﺍﯾـﻨـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﯾـﻬـﻮ ﺑـﺎﻫـﺎتــون ﺑـﺪ ﻣـﯿﺸـﻦ

 

ﺍﯾـﻨـﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾـتــــ ﻧـﮑـنـیـن

 

ﺍﯾـﻨﺎ ﯾـﻪ ﺁﺩﻡ ﺟـﺪﯾـﺪ ﺍﻭﻣـﺪﻩ ﺗـﻮ ﺯﻧـﺪﮔـﯿـﺸـﻮﻥتاريخ : جمعه 27 تیر1393 | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

07626761831244059753.jpg

 

روی چشمانم گذاشتمش ولی لـــــــــــیاقت نداشت!!!

 

بگذار زیر دیگـــــــــــــــران بودن را تجربه کند. . . .تاريخ : یکشنبه 22 تیر1393 | 15:15 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

47481773377244794823.jpg

 

روزگـارم بر خـلافـه آرزوهـايـم گـذشــت . . .تاريخ : دوشنبه 16 تیر1393 | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

 

02296117430667375282.jpg

 

یــــادتـــــــ  بــــاشـــــه . . .

 

ﻭَﻗــــﺘـﯽ ﻫــَﻤــَﺶ بـــگــﯽ " ﭼــــــَــﺸـــﻢ "

 

ﮐــَــﻢ ﮐــَﻢ ﻣﯿــــــﺸــﯽ " ﭘــــــَـــشــــم "تاريخ : چهارشنبه 11 تیر1393 | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

83140493501808848436.jpg

 

ســلامـتـی نــسـلی کـه هـمه عـقـده هـاشـون

 

سـر ریــه هــاشــون خــالــی کــردن . . .تاريخ : جمعه 6 تیر1393 | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

47626682493047677193.jpg

 

قلب من با تیغ کسانی زخم برداشت که

 

از آنها انتظار محبت داشتم

 

نه فراموشــی!!تاريخ : یکشنبه 1 تیر1393 | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

23517040780060116284.jpg

 

آدمـی که بخواهـد بـرود . . .

 

مـیـرود !

 

داد نمیـزند که مـن دارم میـروم ! ! !

 

آدمـی که رفتـنش را داد میـزند . . .

 

نمیخـواهد بـرود !

 

داد میـزند که نگـذارنـد بـرود ! ! !تاريخ : سه شنبه 27 خرداد1393 | 16:51 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

89387300769658975594.jpeg

هی لاشی الان کجاهاشی؟     باهاشی . . .  رو پاشی . . .  تو جاشی . . .

هی لاشی نمی خواد بگی من به عشقم رسیدم تو خوش باشی . . .

ولی این رو بدون لیاقتش رو نداشتی با من باشی . . .

هی لاشی به اونم میگی دوست داری همیشه باهاش باشی . . .

برو . . . ولی هنوز آرزو می کنم خوشبخت باشی . . .

فراموش کردنت با ما لاشی . . .

تو قاطی بهترینام که باشی بزرگترین حسرتت اینه که با ما باشی . . .

اصلا ما لاشی تو چرا حرص می خوری با ما باشی . . .

اصلا میدونی ما لاشی برو فدات زنده باشی . . .تاريخ : پنجشنبه 22 خرداد1393 | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

54925906777266683015.jpg

 

با کسی رابطه ی احساسی برقرار کن که

نه تنها افتخار میکنه که تو رو داره

بلکه حاضره هر ریسکی رو بکنه

که فقط کنار تو باشه!!!...تاريخ : شنبه 17 خرداد1393 | 10:32 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

28385354520259057468.jpg

 

مهربـان تر از من دیـدی نـشانم بـده


کـسی کـه


بارهـا بـسـوزانـیـش


و باز هـم بـا عـشـق نگاهـت کنـد تاريخ : دوشنبه 12 خرداد1393 | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

ما ز هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم!


عشق از مجنون و صبر از کوهکن آموختیم!


گریه از شمع سحر،خود سوزی از پروانه ها


خنده از گل،معرفت هم از شما آموختیم!تاريخ : چهارشنبه 7 خرداد1393 | 13:17 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

 

20171075392755848092.jpg

 

وقـتی رفـت گفــت شایـد بـرگـردم 

 

رفـتـنـش مــرا نـمـی آزارد 

 

شـایـدش دردناکــ اسـت تاريخ : جمعه 2 خرداد1393 | 12:17 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

لینک دانلود آهنگ بسیار زیبا دوست خوبم محسن رسا با همراهی علی قشقایی

Mohsen_Rasa_Ft_Ali_gh_-_Kesi_Nemitooneh_Jato_Begireh.mp3

  

11251143839055061472.jpg

 

 

 

لینک دانلود : آهنگ  عشق پاک از دوست خوبم محسن رسا

 

Mohsen_Rasa_-_Eshghe_Pak.mp3

 تاريخ : دوشنبه 29 اردیبهشت1393 | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

68811341531148905443.jpg 

 

حرفش را ساده گفت :

 

من لایق تو نیستم اما . . .

 

نمیدانم خواست لیاقتم را به من یاد آوری کند

 

یا خیانت خودش را توجیح ؟!

  تاريخ : چهارشنبه 24 اردیبهشت1393 | 9:34 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

wwwmafaloveblogfacomheP8B.jpg

 " رفـــیــــق "

باور کن راست میگویم

در این دنیای پر از دروغ

تنها بودن خیلی بهتر از

بودن با کسی است که

بخواهی دائم

خودت را به او یادآوری کنی

تا فراموشت نکند . . .  • کودکانه
  • وی عشق