تاريخ : چهارشنبه ۵ شهریور۱۳۹۳ | 14:11 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)
 

 

83112592010772319699.png

instgram me

 
Instagram

 تاريخ : سه شنبه ۴ فروردین۱۳۹۴ | 11:57 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

 

سال نوتون مبارک رفقا والاتاريخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳ | 22:38 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

 

بالاتر از عشق عادت است . . .

 

هیچگاه کسی را که به تو عادت کرده

 

" رها نکن "

 

آپلود عکستاريخ : چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ | 14:51 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)


آپلود عکس

 

 

خـــدایـــا ایـــن هـــمـــه تــبـعـیــض


و


تــفــاوت حـــال  خــودت بــــد نـمیـــکــنهتاريخ : پنجشنبه ۲۵ دی۱۳۹۳ | 13:55 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

آپلود عکس

 

قَـشَنـــــگ شُـــدِه واسَـــم▪▪▪

 بَـعـــــضـــــی کــــــــــارا  

شُـمُــــــردَنِ تِــــعـــــدادِ▪▪▪

 تـَـــه ســـــیـــــگــــــــارا✘✘✘

 تاريخ : دوشنبه ۱۵ دی۱۳۹۳ | 14:45 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)


آپلود عکس

 

بــبــیــن داداشِ و ابــجــی گـــلــم

هــروقــت تـونــســی بــه کــســی ارامـــش بــدی

 

یــنــی عـاشـقــــی

 

و اِلـا عـشـقـی کـه ارامـش مـعــشـوقـشــو بــگــیــره

 

عشــق نــیــست

 

خــودخــواهــیــه ، خــودخـــواهــی...

 تاريخ : سه شنبه ۲ دی۱۳۹۳ | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

آپلود عکس

 

 

امشب از دست دلم سخت شکایت دارم

که چرا نیستی و من به تو عادت دارم

غم تو شب به شب از کوی دلم میگذرد

بی جهت نیست که با غصه رفاقت دارمتاريخ : یکشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۳ | 15:25 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

 آپلود عکس

 

بعد رفتنت نمیدانم


سیگارها کوچک شده اند


یا کام های من سنگین تر…!تاريخ : جمعه ۱۴ آذر۱۳۹۳ | 12:47 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)
 

آپلود عکستاريخ : سه شنبه ۲۰ آبان۱۳۹۳ | 13:44 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

آپلود عکس


دارمت دوست به قدری که خدا میداند


راز این گفته فقط باد صبا می داند


مهرت ای عشق زمانی ز دلم پاک شود


که همه پیکر من زیر زمین خاک شودتاريخ : یکشنبه ۴ آبان۱۳۹۳ | 14:21 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

69460958822994601789.jpg

 

به دل گفتم سکوت کن تا بمیرم

 

نمی خواهم تارو پودم را ببینم

 

به عشق گفتم به دست غم اسیرم

 

بیا با من ودا کن تا بمیرمتاريخ : پنجشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۳ | 15:53 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

53473607562207255371.jpg

 

خـوشبـختـی یـعنـی . . .

 


یــه نـفـر بـاشه کـه بـخاطـر تـــــو

 

ضـربان قلبـش بـالا پـاییـن بـشه و تــو رو

 

بـا تـمـوم وجــودش بـخـوادتاريخ : چهارشنبه ۱۶ مهر۱۳۹۳ | 14:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

91622052533897601304.jpg

 

حــــــاضـــرم روی این جـــمـــله قـــســـم بـــخـــورم

 

« وقــتــی یــکــی بــاهــات ســردمــیــشــه »

 

« داره از یـــه جــای دیــگــه گــرم مــیــشــه »تاريخ : سه شنبه ۸ مهر۱۳۹۳ | 10:0 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

36706277071209569197.jpg

 

دل مـــــــــــــن . . .

 

یــــه خــــواهـــــــــــــــش . . .

 

دیـگـــــــــه نــخــــــواهـــــــــــش . . .تاريخ : پنجشنبه ۳ مهر۱۳۹۳ | 10:0 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

64498384396706491359.jpg

 

یـــه تـــیـــپی مــــیـــخوام بـــزنم خـــفـــن

 

☚ از پــــارچــــه ای بــــنـــــام کــــــفـــــن ☛تاريخ : پنجشنبه ۲۷ شهریور۱۳۹۳ | 23:2 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

54821823503464814707.jpg

 

هــی رفــیـــق

 

يـادت بـاشــهوقـتـي دلـبـر داريبـايـد از بـقـيـه دل بـرداريتاريخ : جمعه ۷ شهریور۱۳۹۳ | 16:32 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

26387487782103156686.jpg

 

ساقـیا امشـب صـدایت بـا صدایـم سـاز نیـست

یـاکـه مـن مسـتم یـا کـه سـازت سـاز نیـست

سـاقیـا امـشب مخـالـف مـیـنوازد تـار تـو

یـا که من مـست و خـرابـم یا کـه تـارت تـار نیسـتتاريخ : شنبه ۲۵ مرداد۱۳۹۳ | 15:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

70394204810629089113.jpg

 

دلـمـان کـه بـاهـم بـاشـد یـعـنـی...


گـور پــدر ف--ا--ص--ل--ه هــاتاريخ : دوشنبه ۲۰ مرداد۱۳۹۳ | 14:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)
13417191642708625582.jpg
 

" عـــــــــــــــــــــــــــــــــــشق "


 فقط همون اولے


" بقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه "


همه رهگذرن و رفتنے !


تاريخ : شنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۳ | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

01063473208711138961.jpg

 

گـاهـی وقـت هـا


حالـم
ازخـودم کـه ایـن هـمه دوستـت دارم


بـهـم مـیـخـورد


عشـق یکــ طـرفه هـم حـدواندازه ای داردتاريخ : دوشنبه ۶ مرداد۱۳۹۳ | 0:15 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

52514702622192721100.jpg

 

زیـر پـایـشـان کـه لـه شـدی

 

روی سـرشـان جـا داریالـبتـه بـه عـزت شـرف

 

"لا اله الا الله"تاريخ : چهارشنبه ۱ مرداد۱۳۹۳ | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

 

02431347531932167748.png

 

ﺍﯾـﻨـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﯾـﻬـﻮ ﺑـﺎﻫـﺎتــون ﺑـﺪ ﻣـﯿﺸـﻦ

 

ﺍﯾـﻨـﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾـتــــ ﻧـﮑـنـیـن

 

ﺍﯾـﻨﺎ ﯾـﻪ ﺁﺩﻡ ﺟـﺪﯾـﺪ ﺍﻭﻣـﺪﻩ ﺗـﻮ ﺯﻧـﺪﮔـﯿـﺸـﻮﻥتاريخ : جمعه ۲۷ تیر۱۳۹۳ | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

07626761831244059753.jpg

 

روی چشمانم گذاشتمش ولی لـــــــــــیاقت نداشت!!!

 

بگذار زیر دیگـــــــــــــــران بودن را تجربه کند. . . .تاريخ : یکشنبه ۲۲ تیر۱۳۹۳ | 15:15 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

47481773377244794823.jpg

 

روزگـارم بر خـلافـه آرزوهـايـم گـذشــت . . .تاريخ : دوشنبه ۱۶ تیر۱۳۹۳ | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

 

02296117430667375282.jpg

 

یــــادتـــــــ  بــــاشـــــه . . .

 

ﻭَﻗــــﺘـﯽ ﻫــَﻤــَﺶ بـــگــﯽ " ﭼــــــَــﺸـــﻢ "

 

ﮐــَــﻢ ﮐــَﻢ ﻣﯿــــــﺸــﯽ " ﭘــــــَـــشــــم "تاريخ : چهارشنبه ۱۱ تیر۱۳۹۳ | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

83140493501808848436.jpg

 

ســلامـتـی نــسـلی کـه هـمه عـقـده هـاشـون

 

سـر ریــه هــاشــون خــالــی کــردن . . .تاريخ : جمعه ۶ تیر۱۳۹۳ | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

47626682493047677193.jpg

 

قلب من با تیغ کسانی زخم برداشت که

 

از آنها انتظار محبت داشتم

 

نه فراموشــی!!تاريخ : یکشنبه ۱ تیر۱۳۹۳ | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

23517040780060116284.jpg

 

آدمـی که بخواهـد بـرود . . .

 

مـیـرود !

 

داد نمیـزند که مـن دارم میـروم ! ! !

 

آدمـی که رفتـنش را داد میـزند . . .

 

نمیخـواهد بـرود !

 

داد میـزند که نگـذارنـد بـرود ! ! !تاريخ : سه شنبه ۲۷ خرداد۱۳۹۳ | 16:51 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

89387300769658975594.jpeg

هی لاشی الان کجاهاشی؟     باهاشی . . .  رو پاشی . . .  تو جاشی . . .

هی لاشی نمی خواد بگی من به عشقم رسیدم تو خوش باشی . . .

ولی این رو بدون لیاقتش رو نداشتی با من باشی . . .

هی لاشی به اونم میگی دوست داری همیشه باهاش باشی . . .

برو . . . ولی هنوز آرزو می کنم خوشبخت باشی . . .

فراموش کردنت با ما لاشی . . .

تو قاطی بهترینام که باشی بزرگترین حسرتت اینه که با ما باشی . . .

اصلا ما لاشی تو چرا حرص می خوری با ما باشی . . .

اصلا میدونی ما لاشی برو فدات زنده باشی . . .تاريخ : پنجشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۳ | 10:30 | نویسنده : (>‿♥) Ṃ ᾋ Ғ ᾋ (>‿♥)

54925906777266683015.jpg

 

با کسی رابطه ی احساسی برقرار کن که

نه تنها افتخار میکنه که تو رو داره

بلکه حاضره هر ریسکی رو بکنه

که فقط کنار تو باشه!!!...  • کودکانه
  • وی عشق